Už dlhšiu dobu sa zaoberáme s Evkou touto otázkou a len nedávno sme si v tom urobili jasno, Tak som si povedal, že sa o naše hľadisko podelím.

Kto je v našom živote na prvom mieste? Kto Vám napadne ako prvý? Ak to nie ste vy sami, teda ak pre mňa nie som ja ten najdôležitejší človek, tak niečo nie je v poriadku. Lebo iba ak sa viem postarať sám o seba, iba ak ja sám som vystredený, môžem byť osožný pre okolitý svet.

Na druhom mieste sú pre nás naši spolupracovníci – ľudia, s ktorými spolupracujeme, robíme na niečom spoločne. Náš sexuálny partner je na treťom mieste a ak sexuálni partneri nevytvárajú nič spoločné – nepracujú na niečom spoločne, sú pre seba na treťom mieste. S Evkou sme si pred pár rokmi začali organizovať veci v živote tak, že máme spoločné projekty, na ktorých pracujeme, vytvárame niečo spoločne. Faktom je, že dnes pracujeme výhradne na spoločných veciach. Preto sme jeden pre druhého na druhom a zároveň aj na treťom mieste. Považujeme to za ideálny stav, napriek tomu, že si to mnoho párov nevie predstaviť a nič podobné nechce. V tom prípade je manžel, manželka, priateľ, priateľka len na treťom mieste.

Na štvrtom mieste sú naše deti. Áno, na štvrtom. Tu vnímame zdroj mnohých ťažkostí pri výchove detí a ich zdravom raste, ak sú deti postavené na prednejšie miesto.

Na piatom mieste sú naši rodičia. Napriek tomu, že ich máme radi a sme im vďační za všetko, čo nám dali, jednoducho ich nemôžeme dať na prednejšiu pozíciu.

Naše pozorovanie nám ukazuje, že ak niekto pozmení toto poradie, tak to prináša ťažkosti a robí to nešťastným jeho a aj ľudí v jeho živote.