Keď sa chceme na problém vzdoru pozrieť zblízka treba si uvedomiť, že príčiny problémov medzi deťmi je potrebné hľadať v rodičoch a ďalších dospelých. Dospelí totiž s deťmi zachádzajú tak, ako bolo zachádzané s nimi samotnými. Zachádzanie sa predáva z generácie na generáciu. Takým istým rebelom možno boli aj oni a ich otec to riešil napríklad bitkou.. . Nenávideli to, teraz to však robia tiež.

Dieta REBEL Nie je dôležité dávať pozornosť samotnému vzdoru – neposlušnosti, je však dôležité pozrieť sa na riešenia, ktoré sa týkajú zlepšenia spôsobu akým zachádzame s deťmi. S dieťaťom je v prvom rade potrebné vytvoriť vôľu spolupracovať. Spolupráca znamená, že dieťa s vami pracuje v danom smere.

Predtým ako deťom, kvôli ich vzdor,u niečo „urobíme“, mali by sme sa na chvíľu zastaviť a zvážiť, či by sme chceli aby sa to stalo nám. L. Ron Hubbard povedal: “Láska a tolerancia sú tou najlepšou terapiou akú dieťa môže dostať“. „Láska“, čo to znamená? Láska je schopnosť nezmenšovať svoju náklonnosť k nikomu a udržovať tento pocit za všetkých okolností. „Tolerancia“ je schopnosť nedávať najavo, že sa nám niečo nepáči alebo že nesúhlasíme s druhou osobou. Nezabudnime, môže to byť aj pohľad alebo nejaké gesto.

Láska a tolerancia namiesto vzdoru

teda tou najlepšou terapiou akú dieťa môže dostať, aby prestalo byť rebelom a stalo sa neskôr dobrým a stabilným dospelým. Aby bol pevný, rozhodný a bez výkyvov. Niekto, na koho sa dá spoľahnúť.

To, o čom tu hovoríme je, aby ste neukazovali deťom svoj nesúhlas, keď urobia niečo čo nemáme rad i- pretože je to negatívny kontrolný mechanizmus. Možno si myslíte: „Áno, ale ako ho inak donútim, aby prestalo rebelovať a začať poslúchať?“

Tak, že sa s ním rozprávate a veci s ním konzultujete. Znamená to sadnúť si spolu s dieťaťom- pýtať sa ho na jeho názor. Spýtate sa ho s čím súhlasí. Zistíte čo chce a aké sú jeho riešenia. Inými slovami je to priateľská konverzácia. Necháte ho dopovedať, čo chce povedať .Neprerušujte ho, Počúvate ho. Nechajte ho prispieť k vyriešeniu problému. A zabezpečte, aby mohlo bezpečne čokoľvek povedať. Aj veci, ktoré by ste neradi počuli.

Môže vaše dieťa bezpečne povedať čokoľvek?

Cieľom je byť dieťaťu dobrým priateľom. Skutočný priateľ je niekto, komu môžeme povedať čokoľvek, bez toho aby sa na nás nehneval. Bez toho, aby sme mali úvahu, že zase rebeluje, že je vzdorovité a neposlúcha. Bezpečie vytvárame počúvaním – nie vyjadrovaním alebo prejavovaním akejkoľvek formy obviňovania a kázania. Deti už vo veľmi malom veku vedia, čo je správne alebo zlé. Bezpečie dieťaťu vytvoríme ak mu povieme, že našou odpoveďou bude naše načúvanie a dáme mu najavo, že sme počuli čo hovorí. Ak prejavíme akúkoľvek formu hnevu alebo nesúhlasu, nebude s nami hovoriť.

Môžete si povedať, že to zaberie nejaký čas. Sadnúť si a pohovoriť si určite nejaký čas zaberie. To je pravda. Ale čo takto vypnúť televíziu a dať opäť prednosť rodinným záležitostiam?

Ukážme lásku, trpezlivosť a toleranciu, nedávajme pozornosť rebelstvu či vzdoru a dáme prednosť životu .

Nie ste ešte zaregistrovaní na odber nových článkov? Zaregistrujte sa! Súčasne s registráciou získate zdarma e-book: “Ako sa správne učiť” a ďalšie pravidelné tipy na zlepšenie učenia, rodiny, vzťahov a ďalších zaujímavých tém.