Čo zistila 75 rokov trvajúca Harvardská štúdia.

Grant & Glueckova štúdia prebiehala 75 rokov a sledovala fyzické a emocionálne zdravie 2 populačných skupín:

  1. Harvard skupina – Grant study. Účastníci pre túto štúdiu boli vybraní, keď mali okolo 19 rokov. Je to skupina 268 belochov navštevujúcich Harvard v rokoch 1939-1944.
  2. Boston skupina – Glueck study. 456 mužov – belochov zo susedstiev Bostonu bolo vybraných vo veku 11-16 rokov profesormi Harvard Law School Sheldonom a Eleanor Glueck.

Okrem prieskumov a rozhovorov s uvedenými mužmi boli od 2.svetovej vojny podrobne analyzované aj vzorky ich krvi a vyhotovovali sa snímky ich mozgu (keď začali byť dostupné). Kvôli dĺžke skúmaného obdobia sa na štúdii podieľalo niekoľko generácií vedcov a výskumníkov.

A záver? Podľa Roberta Waldingera, riaditeľa Harvardskej štúdie vývoja dospelých, sa zistilo, že jedna vec vo svojej dôležitosti prekonáva všetky ostatné:

“Jasným odkazom, ktorý sme získali z tejto 75 rokov trvajúcej štúdie je toto: Dobré vzťahy nás robia šťastnejšími a zdravšími. Bodka”.

Nie to, koľko máte úspor. Nie to, na koľkých konferenciách ste prednášali. Nie to, koľko článkov ste napísali alebo koľkých máte následovníkov, či pre koľko firiem ste pracovali. Ani to nie, akú moc ste získali.

Štúdia konkrétne demonštrovala, že ak máme niekoho, na koho sa môžeme spoľahnúť, pomáha to nášmu nervovému systému relaxovať, mozgu ostať dlhšie zdravým a tiež to znižuje tak emocionálne, ako aj fyzické bolesti.

Dáta sú jasné v tom, že tí ľudia, ktorí sa cítia osamelí, majú vyššiu šancu na skoršie zhoršenie svojho zdravia a taktiež skoršiu smrť.

Nejde však len o počet vašich priateľov alebo o to, či ste s niekým v trvalom partnerskom vzťahu”, hovorí Waldinger. “Je to hlavne kvalita vašich vzťahov, na čom skutočne záleží”.

Znamená to asi toľko, že nezáleží na tom, či máte veľkú skupinu priateľov, s ktorými si vyrazíte každý týždeň alebo či žijete v perfektom romantickom vzťahu. Dôležitá je kvalita vzťahov – ako sú hlboké a zraniteľné, ako bezpečne sa cítite, keď sa delíte o svoj život s ostatnými, ako sa dokážete vo vzťahu uvoľniť a byť tým, kým skutočne ste.

Údaje zo štúdie jasne poukazujú na to, že síce môžete mať všetky peniaze sveta, úspešnú kariéru a byť v dobrej fyzickej kondícii, no bez láskyplného vzťahu šťastní nebudete.

Nabudúce sa teda zamyslite nad tým, či robíte správnu voľbu, keď sedíte za stolom a prechádzate svoj Facebook miesto toho, aby ste venovali plnú pozornosť svojej drahej polovičke. Alebo budete zvažovať, že ostanete v práci dlhšie miesto toho, aby ste sa stretli s priateľom. Prípadne, ak sa prichytíte, že pracujete aj v sobotu, miesto toho, aby ste zašli so svojou sestrou na trh.

Vzťahy sú zložité a komplikované”, uznáva Waldinger. Zároveň je však neoblomný ohľadne záverov svojho výskumu: Dobrý život stojí na dobrých vzťahoch”.