Sme extrémne krehké bytosti. Môžeme sa ráno prebudiť s piesňou na perách, naplnení pocitom očakávania radosti z ďalších hodín, a následne dovolíme, aby vyliata šálka kávy, či prasknutá pneumatika alebo hrubé slovo od niekoho iného pokazili náš celý deň.

Žijeme vo svete, kde sa závisť a nenávisť bohužiaľ zdajú byť jedinými činnosťami niektorých ľudí, ktorí sú schopní tak fungovať, ale aj tých, ktorí sú nimi následne nakazení. Obvykle je to preto, že už prehrali svoju hru v živote, a tak robia čokoľvek, čo je v ich moci, aby nás v ktoromkoľvek okamihu dňa stiahli na svoju úroveň. Ignorujme ich. Nemôžu sa nám stavať na obdiv, pokiaľ im k tomu nedáme dovolenie.

Rovnako je to aj s udalosťami, ktoré často zapríčiňujú nešťastie a horkosť v mnohých životoch. Chceme ustupovať a nechať sa vysávať vplyvom zhovievavosti ku každej kríze? Alebo budeme vždy hľadať dobro dokonca aj v najhorších protivenstvách, a pripomínať si, že to, čo sa dnes môže zdať kalamitou, môže sa rovnako tak zmeniť a byť len odbočkou, ktorá nás povedie ešte k väčšiemu úspechu a šťastiu, než sme doteraz zažili, a pripomenie nám potom našu pôvodnú trasu.

Pamätajme, nič vonkajšieho, človek ani udalosť, nemá nad nami žiadnu moc, pokiaľ k tomu nezvolíme, pretože kontrolujeme svoju mysel!