Čo vlastníme?

Dobrá otázka, však? V dnešnom svete, keď sa peniaze a hmota stali pre mnohých stredobodom pozornosti, si mnoho ľudí neuvedomuje, že to, čo skutočne vlastníme, je iba naša schopnosť niečo robiť.

Poviete si ako to? Veď keď sa na to pozrieme, tak čas je nám daný – hovorí sa, že každý vlastníme 24 hodín denne a že to je jedna z veľmi spravodlivých vecí v živote.

Všimli ste si však, akoby niektorí ľudia mali viac času a niektorí menej ako iní? Vidíte ľudí ako sa sťažujú, že to, čo sú schopní urobiť je obmedzené časom, ktorý majú k dispozícii?

Je to všetko zdanlivé priatelia. Pravda je taká, že naša schopnosť niečo robiť vytvára čas, ktorý máme!

Iné hľadisko? Pozrite sa na to a zistite pravdu pre seba svojim vlastným pozorovaním.