V súčasnej technologickej spoločnosti existuje zložitá delba práce, ktorá prináša okrem iného aj väčšie odcudzenie medzi otcom a synom. Dnes majú otcovia a synovia v každodennom behu života omnoho menej spoločného. Práve preto je stále dôležitejšie pestovať citový vzťah medzi otcami a synmi. Otcovia by sa mali pri vykonávaní svojej otcovskej úlohy zbaviť obvyklej strohej chlapskej podoby. Mali by sa stať milujúcimi otcami-dvojníkmi, schopnými vcítenia sa a nemali by sa báť svoje pocity otvorene prejaviť. To súčasná situácia väčšiny rodín priamo vyžaduje, lebo je potrebné kompenzovať stratené prirodzené vzťahy minulosti.

Okrem spomenutých technologických dôsledkov ovplyvnil materské a otcovské role súčasnosti ešte jeden faktor a to hnutie za väčšiu rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami. Dôsledky tohoto spoločenského hnutia sú znateľné ako v rodine, tak v celej spoločnosti. Stále viac žien dosahuje vysoké postavenie a vplyv v zamestnaniach, ktoré boli pôvodne výhradným pôsobiskom mužov. Ženy odchádzajú denne z domu do práce. Otcovia potom musia vypĺňať vzniknuté vákuum, musia preberať časť tradičných rolí a funkcií, predtým vyhradených matkám. Aj ich materská úloha sa dramaticky mení. Ženy snažiace sa uspieť na trhu práce majú omnoho menej času na výkon svojej materskej role. V priebebu osemdesiatych rokov bolo možné sledovať, ako mnohé prvky citovej výchovy detí už nie sú len materskou záležitosťou, ale staly sa súčasťou modernej otcovskej role.

Preto ženy, ktoré chcú spoznať všetky alternatívy a možnosti svojho rastu v našej zložitej spoločnosti, sa musia zmieriť so skutočnosťou, že túžba a schopnosť starať sa o malé deti je vlastná nielen im, ale aj mužom. Mnoho ľudí, vrátane mužov, sa rado stará o malé, závislé stvorenia. Vyzerá to tak, že to, čo sa nazýva ¨materinský pud¨, je jednoducho iba túžba starať sa o menšie bytosti a schopnosť prežívať pri tom radosť. Niektorím ľuďom bohužiaľ táto túžba chýba. Ale pre ženu to nie je žiaden veľký biologický príkaz, ktorý ak nie je uspokojovaný, zruinuje alebo ochudobní život ženy. Muži sa rodia s približne rovnakou schopnosťou starať sa o deti a vychovávať ich, akú majú ženy, samozrejme so zreteľom na zrejmé biologické rozdiely… Prvá vec, ktorú by si mali ženy uvedomiť je, že každá normálna ľudská bytosť je schopná rodičovskej role. Ak ženy mužom túto schopnosť priznajú a povzbudia ich k tomu, aby sa o deti skutočne starali, umožní to ženám rozvinúť svoje ďalšie schopnosti, umožní im to žiť plnohodnotný život.