Hry otcov a synov na zvýšenie zdatnosti a odvahy.

Po veľmi úspešných kurzoch v roku 2017 s názvom Otcovia a synovia a v roku 2018 s názvom Hry otcov a synov, sme sa  rozhodli aj v roku 2019 zorganizovať tento víkendový kurz. Jeho názov z minulého roku sme ponechali, nakoľko dobre vystihuje účel kurzu. Takže v termíne 29. – 30. júna 2019 sa bude opäť konať kurz Hry otcov a synov na zvýšenie zdatnosti a odvahy.

Sme radi, že Ivan Kissimon bol ochotný si pre nás a našich priateľov vyhradiť víkend 29.-30. jún 2019 a opäť viesť tento zaujímavý kurz.                                                                                                                                                                 Krátke video o tom, prečo by ste sa kurzu mohli a mali zúčatniť si pozrite tu.

Ak máte o kurz záujem, prečítajte si prosím nasledujúce informácie.

Pre koho je kurz určený? Pre dvojice otec a syn, prípadne dcéra. Vek dieťaťa by nemal byť pod 10 rokov. Samozrejme, v prípade vyspelejších detí je možná aj účasť mladšieho dieťaťa. Vek otca nerozhoduje a môže so sebou priviesť aj viacero detí. Kurz sa bude konať priamo na pozemku chaty usporiadateľa v obci Vyhne. Prítomnosť žien – matiek, manželiek a partneriek je počas kurzu vítaná, aj keď sa do hier nebudú zapájať.

Kedy kurz začína, ako prebieha a kedy končí? Začiatok kurzu je v sobotu 29. júna 2019 o 10:00, príchod účastníkov do 9:30, v prípade dohody možno prísť už v piatok. Ako poznáme Ivana, kurz nebude mať žiaden presný priebeh, či časový harmonogram. Budeme sa hrať tak, ako to prirodzene príde – čo si bude daná skupina, miesto a podmienky žiadať. Určite bude priestor aj na osobné aktivity. Predpokladaný záver bude v nedeľu 30. júna 2019 okolo 17:00. V sobotu večer opekačka pri ohni a debata na témy spojené s tréningom a jeho nielen fyzickými aspektami.

Účel. Okrem fyzického a mentálneho prínosu samotných cvičení je našim účelom touto formou prispieť k upevneniu vzťahu medzi otcom a synom, resp. dcérou, kedže niektoré dcéry sa tiež zaujímajú o túto oblasť.

Tréning nevyžaduje žiadnu špecifickú fyzickú zdatnosť ani predchádzajúcu skúsenosť.

Cena kurzu. Účastnícky poplatok zostáva €110,- za dvojicu. V cene je okrem samotného kurzu aj sobotný guláš na obed, ktorý nám uvarí Evka a na večernú opekačku špekačky, slaninka, cibuľa a chlebík a všetko ostatné. Samozrejmosťou je výborná kávička, či čajík a čerstvá vodička z vlastného prameňa. Nedeľný obed podľa vlastnej chuti a na vlastné náklady vyriešime v miestnej reštaurácii Kolkáreň, čo sa nám v minulosti dobre osvedčilo.

Prenocovanie. Chata má obmedzené možnosti a ubytuje iba organizátorov. Na internete nájdete rôzne možnosti ubytovania priamo vo Vyhniach a v okolí. Na základe skúseností sa však dobre osvedčilo stanovanie na pozemku chaty, ktoré prispieva k celkovému dobrodružnému vnemu z akcie. Takže ak máte stan, prinieste si ho so sebou.

Prihlásenie. Ak sa chcete tejto akcie zúčastniť, urobte nasledovné kroky:                                                                             a) Vyplňte a odošlite prosím nižšie pripravenú záväznú prihlášku. Počet miest je skutočne obmedzený, takže konajte rýchlo.                                                                                                                                                                                                 b) Zrealizujte úhradu vo výške €110,- na dvojicu a €50,- za každé ďalšie dieťa podľa týchto inštrukcií:                   Názov účtu: O rodine, n.o.
Adresa držiteľa: Lesná 48, 900 31 Stupava, Slovenská republika
Číslo bank. účtu v EUR IBAN: SK63 3100 0000 0040 8003 0602 v Prima banka.                                                               Do textovej poznámky prosím uveďte meno otca, ktorý sa kurzu zúčastní.

Až po prijatí platby spolu s vyplnenou prihláškou je vaše miesto na kurze rezervované. Následne vám pošleme bližšie inštrukcie, aby ste k nám ľahko trafili, nakoľko priamo na mieste je veľmi zlý (takmer žiadny) GSM signál a nedá sa nám tam dovolať, aby sme vás mohli telefonicky navádzať.

V prípade otázok píšte na info@orodine.sk, v mimoriadnych prípadoch volajte Ondrejovi na 0908 900 210.

Prihláška:

 

Podmienka úhrady