Vychovávame dieťa tak, aby dosiahlo úspech?

Úlohou nás ako rodičov, je výchova detí. Existuje množstvo teórií na túto tému. Niektoré teórie dokonca tvrdia, že dieťa netreba vychovávať. Jedno je však isté – ak to urobíme zle, ovplyvní to jeho aj náš neskorší život.

Vychovať dieťa však v žiadnom prípade neznamená ho trénovať. Deti máme vychovávať tak, aby zostali samé sebou a neskôr boli schopné prežiť aj  bez toho, aby sme mali nad nimi kontrolu. Preto je výchova detí k ich úspechu pre rodiča neľahkou úlohou.

Na workshope si preberieme, čo to vlastne výchova je, ako by sme pri nej mali uvažovať a čo by sme pri nej mali/nemali robiť.

Na prihlásenie prosím použite formulár nižšie:

 

Účastník bude na workshop zaregistrovaný až po uhradení účastníckeho poplatku na účet O rodine, n.o. SK63 3100 0000 0040 8003 0602, VS: 25062016, KS: 0308 a do poznámky uveďte svoje meno na ľahšie identifikovanie platby. Prosím, neodkladajte si to na neskôr. Výrazne nám tým pomôžete s organizáciou. Ďakujeme.

Termín

Sobota 25.06.2016

}

Trvanie

9:00-13:00

Účastnícky poplatok

€35,-/osobu, €60,-/pár

Miesto

Anglická škola Best English, Grosslingová 51, Bratislava