Ťažko dať na takúto otázku jednoznačnú odpoveď a osobne sa priznávam, že z krátkodobého hľadiska by som zrejme odpovedal, že ťažko.

Ak však zaujmem dlhodobé hľadisko, tak minimálne vidím nádej, že v oblasti rodiny a jej fungovania môže nastať pozitívna zmena.

Chce to však drobnú, mravenčiu prácu, vytváranie porozumenia a súhlasných hľadísk stále väčšieho a väčšieho množstva ľudí.

Sme si plne vedomí, že ani nezisková organizácia O rodine, n.o. nezapríčiní veľké efekty jednorázovo a určite nie rýchlo. Niečo, čo upadá desaťročia sa dá ťažko napraviť rýchlo. Napriek tomu sme sa v roku 2010 rozhodli prispievať aspoň troškou v rámci našich možností k náprave situácie v spoločnosti ohľadne manželstva, výchovy detí, vzdelávania a rodiny.

Naše aktivity finacujeme primárne z vlastných zdrojov a pomoc vo forme 2% z daní, ktoré nám zatiaľ naša legislatíva umožňuje prijímať, je pre nás veľkou pomocou. Našu registráciu poberateľov v roku 2019 nájdete tu.

Budeme Vám vďační, ak svojimi 2% z daní podporíte hodnotnejší život.

Ak ste podnikateľ – právnická osoba, alebo aj SZČO, na príslušnej strane Daňového priznania uveďte naše údaje:

             Obchodné meno (Názov): O rodine, n.o.
             Právna forma: Nezisková organizácia
             Sídlo: 900 31 Stupava, Lesná 48
             IČO: 45735131
             SID: nemáme
             DIČ: 2023168653
             Účet: SK6331000000004080030602

Ak ste zamestnanec, tu sú 3 kroky na poukázanie Vašich 2% z daní pre O rodine, n.o.

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte toto Vyhlásenie. Vo vyhlásení sú už naše údaje predvyplnené.
  3. Potvrdenie o zaplatení dane (ktoré vám vystavil zamestnávateľ) a Vyhlásenie (ktoré ste vyplnili v bode 3) doručte do 30.4.2019 na daňový úrad v mieste vášho bydliska. Zoznam DÚ nájdete tu.

Ak ste pracovali ako dobrovoľník, môžete poskytnúť až 3%. Návod nájdete tu.

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s poukázaním 2%, kliknitnite sem., alebo nám jednoducho zavolajte na 0908 900 210.

Vopred ďakujeme a prajeme Vám iba to najlepšie.

Ing. Ondrej Eršek
riaditeľ O rodine, n.o.