Ak ste zamestnanec, potrebujete vykonať 3 kroky:

1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Povinnou prílohou Vyhlásenia je vyššie opísané Potvrdenie od zamestnávateľa.

3. Do 31. marca 2022 je potrebné doručiť obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska. Zoznam DÚ nájdete tu

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dajte pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Ak ste právnická osoba, alebo aj SZČO:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

Údaje o našej n.o. sú nasledovné:

             Obchodné meno (Názov): O rodine, n.o.
             Právna forma: Nezisková organizácia
             Sídlo: 900 31 Stupava, Lesná 48
             IČO: 45735131
             SID: nemáme
             DIČ: 2023168653
             Účet: SK6331000000004080030602

Našu registráciu poberateľov 2% za rok 2021 môžete po zadaní názvu, alebo IČO overiť tu

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s poukázaním 2%, kliknitnite sem, alebo nám jednoducho zavolajte na 0908 900 210.

Vopred ďakujeme a prajeme pevného zdravia,

Ing. Ondrej Eršek
riaditeľ O rodine, n.o.