Človek veľakrát uvažuje nad tým, kto vlastne je? Tak ako si túto otázku kladie čoraz častejšie, stále viac si uvedomuje ako postupne napreduje a nachádza pre seba odpovede.

Jedným z pomocníkov na tejto ceste sebapoznávania je aj spisovateľ Eckhart Tolle, ktorého kniha Nová Zem človeka posunula o kúsok bližšie k poznaniu a porozumeniu.

Tolle hovorí o tom, že nie sme ani naše telo, ani naša myseľ. Telo a myseľ považuje iba za tzv. formy. Keď sa prestaneme stotožňovať s týmito formami, môžeme objaviť sami seba. Forma je potreba ega. Nie je to skutočná potreba a súvisí s nevedomými vzorcami nášho správania.

Všímajte si ľudí okolo seba.

  • Chcú uznanie za niečo, čo urobili a sú nahnevaní, či smutní, keď ho nedostanú.
  • Snažia sa pritiahnuť pozornosť buď rozprávaním o svojich problémoch, alebo chorobách, či robia scény, prípadne všetkým rozprávajú svoj názor na čokoľvek, aj keď sa oň nikto nezaujíma a nič sa tým nezmení.
  • Nezaujímajú sa o ostatných ľudí, ale iba o to, aký je ich pohľad na nich samých, čo znamená, že druhých využívajú na posilňovanie svojho ega.
  • Snažia sa ostatných ohurovať svojim majetkom, znalosťami, výzorom, postavením, fyzickou silou alebo čímkoľvek iným.
  • Ak ich niekto alebo niečo poníži, spustí to v nich zúrivé reakcie.
  • Berú veci osobne.
  • Často sa urážajú.
  • Kritizujú okolie, nahlas alebo v duchu a snažia sa tak vyvolať zdanie, že sú lepší ako ostatní.Túžia byť slávni a dôležití.

To všetko sú nevedomé vzorce správania. Ak ste ktorýkoľvek z týchto vzorcov správania spozorovali na sebe, navrhujem, skúste sa ho vzdať a pozorovať, čo sa stane. Začnete si uvedomovať sami seba. Stanete sa viac sami sebou.

Vedomie – vy samotní, totiž vzniká práve znižovaním vlastnej dôležitosti. Vaše ego bude síce presvedčené, že sami seba strácate, ale je to presne naopak.

Aj Ježiš hovoril, že najskôr musíme časť zo seba stratiť, aby sme sa mohli nájsť.

Vždy keď sa nám podarí vzdať niektorého vzorca správania, silnejšie sa prejaví kto je za formami. Kto sme. Staneme sa zdanlivo menšími, aby sme mohli vyrásť.