Počas víkendu sme sa boli s manželkou Evkou pozrieť na zaujímavej akcii v súvislosti s Dňom otcov. Kedže sa v našej neziskovke venujeme manželstvu, jeho tradičným hodnotám a výchove detí, zaujal nás názov podujatia Rýchlokurz prežitia v manželstve. Nebolo to len o manželstve. Bola reč hlavne o mužoch, o synoch, o vzťahoch mužov a žien, manželov a manželiek, otcov a detí. Veľa zaujímavých myšlienok, z ktorých som si ja osobne zobral uvedomenie štyroch duchovných charakteristík muža, ktoré, priznám sa, som až doteraz nevnímal tak celistvo. Dávajú mi však zmysel a preto som sa rozhododl o ne podeliť s našimi čitateľmi.

Muž ako živiteľ – zrejmá a dnes najviac do popredia vystupujúca črta mužov. Bohužiaľ niekedy iba jediná prítomná zo štyroch a častokrát vo vzťahu k žene-manželke značne dramatizovaná. Napríklad spôsobom: “Čo odo mňa ešte chceš, veď makám a nosím domov peniaze”. V súvislosti s mladými mužmi však vnímam nie veľmi pozitívny trend, kedy vidím, ako sa im nechce pracovať. Muž ako živiteľ nemôže uspieť bez schopnosti fyzicky pracovať. Nedá sa to ničím nahradiť.

Muž ako vodca – ako sú dnešní muži schopní viesť sami seba ako základný predpoklad toho, aby boli svojimi synmi nasledovaniahodní? Majú jasné ciele, sú na ceste k nim schopní prekonávať prekážky a vytrvať? Lebo vodca nie je ten, kto prikazuje a vyžaduje nasledovanie, vodcu nasleduje jeho syn dobrovoľne a rád. Vodcovstvo v sebe skrýva rozvážnosť pri rozhodovaní, ochotu slúžiť a sebectvo v ňom nie je prítomné.

Muž ako ochranca – toto sa treba naučiť. Hovorím síce o duchovnej charakteristike, ktorá sa prejavuje v tom, že ak muž vníma v niektorej oblasti života nespravodlivosť, krivdu, alebo nesprávne postoje, tak sa nebojí postaviť a obhajovať svoje hodnoty a ideály. Na druhej strane, ak si to situácia vyžaduje, ochrana v sebe zahŕňa aj jeho schopnosť fyzicky ochrániť svojich milovaných spacifikovaním prípadného útočníka.

Muž ako vzdelávateľ – učiteľ. Podľa môjho pozorovania v mužoch najmenej prítomná črta. Nehovorím o vzdelávaní detí v rodine nahradzujúcom školu, aj keď poznám prípad, kedy otec učí doma svojho syna čítať a písať a mnoho iných vecí. Myslím tu na odovzdávanie hodnôt, tradícií, rád a princípov života v záujme zvyšovania porozumenia detí životu. V rodinách je častokrát žena-manželka veľmi osamotená v tejto úlohe a my muži sa musíme naučiť byť v rodine vzdelávateľmi. Máme našim deťom čo odovzdať.

Vôbec nie ľahká úloha, ale som presvedčený, ža ak muž nespĺňa tieto body mužskej duchovnosti, s veľkou pravdepodobnosťou sa to bude v jeho živote prejavovať a nebude sám so sebou spokojný.

Aj preto organizujeme víkendový kurz pre otcov a synov/dcéry, krorého popis nájdete tu.