Celá budúcnosť rasy závisí od jej postoja voči deťom. A rasa, ktorá sa špecializuje na to, že ženám prideľuje “podradné účely”, alebo ktorá verí, že súperenie medzi pohlaviami v obchode, v rôznych aktivitách a politike má väčšiu hodnotu, než vytváranie budúcej generácie, je rasa, ktorá vymiera. Žena, ktorá je ctižiadostivým rivalom muža v aktivitách, ktoré prislúchajú mužovi, je žena, ktorá ignoruje najdôležitejšie poslanie, ktoré má. Spoločnosť, ktorá znevažuje toto poslanie a v ktorej sú ženy vzdelávané vo všetkom možnom okrem toho, ako viesť rodinu, starať sa o mužov a vytvárať budúcu generáciu, je spoločnosť, ktorá je na ceste do záhuby.

Historici môžu presne identifikovať bod, keď v nejakej spoločnosti nastáva najvýraznejší úpadok ako bod, kedy ženy začínajú pôsobiť v politike a obchode v rovnakom postavení ako muži, pretože to znamená, že muži upadajú a ženy už viac nie sú ženami. Toto nie je kázanie o úlohe alebo mieste ženy. Je to vyjadrenie holého a základného faktu. Keď sa deti stávajú v nejakej spoločnosti nedôležité, táto spoločnosť sa pripravila o svoju budúcnosť.

Zdá sa, že dokonca bez rodičovstva, rodenia a vychovávania detí, ľudská bytosť nedosahuje naplnenie vzťahu s členom opačného pohlavia. Tento vzťah je prameň, ktorý vyživuje životnú silu oboch týchto jednotlivcov a s jeho pomocou spolu vytvárajú budúcnosť rasy na úrovni telesnej a duševnej. Ak má muž vystúpiť do vyšších úrovní, tak žena musí vystúpiť s ním alebo dokonca pred ním. Ale musí vystúpiť ako žena a nie ako sa to dnes deje – žijúc v klamstve, že stúpa ako žena, zatiaľ čo stúpa v roli muža. Zmeniť ženu na karikatúru muža, ktorou sa muži ako takí stali, je ohavný vtip frustovaných, nemužných a mäkkých mužov.

Muži sú hodnotné, no zložité a ťažko zvládnuteľné stvorenia. Tvorivá starostlivosť a zvládanie mužov je úloha, ktorá si vyžaduje zručnosť a je to krásna úloha. Tí, čo by ženy najradšej pripravili o miesto, ktoré im právom prináleží, tým že z nich spravia mužov, by si mali uvedomiť, že týmto konaním ničia nielen ženy, ale aj mužov a deti. Toto je príliš veľká cena, ktorú zaplatíme za to, aby sme boli “moderní”, prípadne za niečí prízemný hnev alebo nenávisť voči ženskému pohlaviu.

Umenie a zručnosť ženy, tvorenie a inšpirácia, ktorých je schopná a ktoré sa jej kde-tu na izolovaných miestach v spoločnosti darí realizovať, aj napriek úpadku a skaze mužského sveta, ktorý sa okolo nej šíri, musia byť nanovo a v plnej miere oživené. Toto umenie, zručnosti, tvorenie a inšpirácia sú jej ozdobou, ako je ona ozdobou ľudstva.

L.Ron Hubbard