Tu sme, v poslednom týždni roku 2020. Aký to len bol rok?!

Ako sa december chýli k svojmu záveru, vnímam tam vonku jednu spoločnú tému. Vďaka bohu, je za namiSpánombohom, rok 2020. Sme šťastní, že ťa vo svojej mysli môžeme zaradiť ako zlú spomienku. 

Iste, pre každého z nás bol hrboľatý iným spôsobom. A máme plné právo cítiť čokoľvek, čo cítime v súvislosti s tým, čím sme si prešli. Hnev, smútok, sklamanie,…– všetko je platné. 

Toto je časť, v ktorej by som vám mal odporučiť zamerať sa na šťastné momenty, dobré stránky. Že nie všetko v 2020 bolo zlé, lebo aspoň pár dobrých vecí sa udialo. 

Dnes to však neurobím.

Miesto toho vám poviem, aby sme sa zamerali na ponaučenia, ktoré zo všetkých tých neistôt vzišli. Možno sme sa naučili, že to, čo sme si mysleli, že je pre náš každodenný život nevyhnutné, nie je ani potrebné. Je možné, že sme zistili, že tie zdanlivo nezmyselné interakcie s inými ľuďmi nie sú až také nezmyselné. Možno sme sa naučili ako si vytvoriť vlastné šťastie, keď sme boli zbavení aktivít, ktorými sme voľakedy vypĺňali svoj voľný čas. Možno sme sa naučili, že sme silnejší a odolnejší ako sme si mysleli. A myslím, že sme sa naučili nepovažovať status quo za danosť.

Pravdepodobne je zdravé vytiahnuť aj tie šťastné momenty, ale teraz je naša najlepšia príležitosť uvedomiť si životné lekcie, ktoré vyplynuli z tých ťažkých období roka. To sú veci, ktoré by sme so sebou mali vziať do roku 2021 a ďalej. 

Takže, čo naučil rok 2020 teba? Daj vedieť. Každý z nás je iný, máme rôzne hľadiská a pozorovania a preto je svet pestrý. 

Okrem toho nám iní umožňujú analyzovať, prehodnocovať a meniť tie svoje…

Prajem tebe, tvojim milovaným a blízkym ľuďom v tvojom okolí skvelý rok 2021 plný zdravia a vysokých emócií.